la Salamandre - Baillestavy Frankrijk :
Wie zijn wij?|Nieuws|Voorwaarden|Disclaimer|Privacy

Privay

Het is u vast niet ontgaan: de oude privacywetgeving die dateert uit 1995 zal per 25 mei 2018 worden vervangen door de nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming).
Lees hier de    privacybeleid-2018-salamandre.pdf

Wij respecteren en beschermen de privacy van het individu. Specifiek te identificeren informatie over u, wordt niet ter beschikking gesteld van derden, zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen te hebben, zoals aangegeven in dit privacy reglement ("Privacy Reglement").

Privacy Reglement:

Wij willen geen misverstand laten bestaan over de veiligheid en het gebruik van de verstrekte en automatisch verzamelde gegevens. Hierna staat beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers. In alle gevallen geldt: uw gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Waarom verzamelen wij informatie?:

Wij gaan er vanuit dat mensen die zich registreren geïnteresseerd zijn in het aangaan en behouden van een (zakelijke) relatie. Om van onze kant de relatie zo goed mogelijk te kunnen onderhouden, worden bepaalde gegevens gevraagd en verzameld.

Welke informatie wordt geregistreerd en waarom?:

Persoonlijke gegevens:

Een aantal persoonlijke gegevens van de gebruiker wordt gevraagd. Het gaat om naam- en contactgegevens (contact per telefoon, fax en e-mail). Verder wordt gevraagd naar een cursus waarin de gebruiker geïnteresseerd is. Deze gegevens geven samen een idee van de achtergrond van de gebruiker. Dit kan nuttige informatie opleveren, waarop de informatie op de website en in nieuwsbrieven zo veel mogelijk wordt afgestemd.

Websitebezoek:

Er wordt informatie verzameld over het bezoek aan de website. Over geregistreerde en ingelogde bezoekers kan meer informatie worden verzameld dan over anonieme bezoekers. We beperken ons tot het opslaan van gegevens over welke pagina’s hoe vaak worden bezocht, indien bekend ook door welke (geregistreerde bezoekers). De verzamelde gegevens worden automatisch (zonder menselijke tussenkomst) in de vorm van samenvattingen getoond aan geautoriseerde medewerkers. Deze informatie wordt uitsluitend verzameld om na te gaan welke informatie meer en welke informatie minder wordt gewaardeerd door gebruikers. Anderen dan deze medewerkers hebben geen inzage in de informatie en in geen geval zullen deze gegevens aan derden verkocht of verhuurd worden.

Cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web omdat eerder bezochte websites de computer herkennen. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Zonder cookies is de website niet toegankelijk. Er wordt nooit gebruikt gemaakt van zg. 'tracking-cookies', waarmee uw bezoekgedrag aan andere sites dan de onze kan worden vastgelegd.

De betreffende cookies zijn:


Alle informatie over registratie en gebruik:

Voor alle informatie die wordt gevraagd van geregistreerde bezoekers geldt:

Onze medewerkers gebruiken de gegevens uitsluitend om een normale relatie te onderhouden en te verbeteren. Hierbij kan soms gewerkt worden met veronderstellingen over wensen van geregistreerde gebruikers.

Wij stellen de gegevens van geregistreerde gebruikers nooit ter beschikking van derden, niet in geïndividualiseerde en niet in geaggregeerde vorm, behalve in het geval van een wettelijke vordering.

Gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik. Iedere computergebruiker dient zich echter te realiseren dat elektronische inbraak en diefstal een reëel gevaar zijn. Bescherming hiertegen helpt, maar biedt nooit 100% veiligheid.

Het eigendomsrecht van de verzamelde informatie ligt bij ons.

U kunt te allen tijden kosteloos al uw gegevens definitief en onomkeerbaar laten verwijderen. U kunt hiertoe een bericht sturen aan info@salamandre.nl

Aansprakelijkheid:

Enige aansprakelijk t.a.v. diefstal en misbruik van vastgelegde gegevens uit wordt door ons uitgesloten. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dit reglement gelezen te hebben en zich akkoord te verklaren met de inhoud van dit reglement.

Vragen:

Als u vragen heeft over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in de gegevens die wij van u registreren? Neem dan contact met ons op.

Ga direct naar:

la Salamandre - Baillestavy Frankrijk : Privay | contact met la Salamandrela Salamandre - Baillestavy Frankrijk : Privay | disclaimerla Salamandre - Baillestavy Frankrijk : Privay | steegje
Home |  PDF/Print |  Contact |  Colofon |  Index |  Sitemap